ORDONANȚĂ nr.25 din 24 august 2016
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.25 din 24 august 2016
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.116/2017 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 526/2016
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prevederile art. I pct. 20-25 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României.
Publicare: M.Of. nr. 670/31 aug. 2016
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
- modifică art. 2 lit. t), art. 31, art. 46 partea introductivă a alin. (1) și alin. (6), art. 50 alin. (2) lit. d) și g), art. 56 alin.(7) și (9) - (11), art. 57 alin. (2), art. 62 alin. (3) partea introductivă a lit. c), art. 64 alin. (4) și (5), art. 71 alin. (2) și (4), art. 77 alin. (3) lit. d) și e), art.801 alin. (3) și (4), art. 82 alin. (1) lit. d), art. 96 alin. (1) lit. a) și b), art. 101 alin.(10), art. 1064 alin. (1) lit. a) pct. iii), art. 1064 alin. (3), art. 1064 alin. (4) lit. b) și c), art. 107 alin. (3), art. 111, art. 128 alin. (3), art. 1281, art. 131 partea introductivă a alin. (1), art. 144 alin. (1); introduce lit. k2) și k3) la art. 2, alin. (21) la art. 44, alin. (7) - (9) la art. 44, alin. (11) la art. 52, alin. (71) la art.56, alin. (91) la art. 56, art. 562 și 563, alin. (3) la art. 72, , lit. f) la art. 77 alin. (3), alin. (6) la art. 77, alin. (6) la art. 801, lit. d1) și d2) la art. 107 alin. (1), alin. (21) - (23) la art. 107, alin. (3) la art. 108, alin. (3) la art. 109, alin. (3) - (6) la art. 131, alin. (3) -(6) la art. 143, alin. (51) la art. 144, alin. (9) la art. 144, pct. 12 și 13 la mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene; abrogă art. 131 alin. (1) lit. f)
  L. nr.122/2006 privind azilul în România
- modifică art. 1914 alin. (8)
  O.G. nr.25/2014 Ordonanță privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
- modifică art. 2 alin. (1) lit. b), d), g) și j), art. 3 alin. (2) lit. i), art. 4 alin. (2) lit. a), art. 5 alin. (1) lit. c), art. 11 alin. (1), art. 11 alin. (2) lit. a), art. 12 alin. (1) și (4), cap. III cu art. 20 - art. 275, art. 31 lit. c), art. 34 alin. (1), art. 35 lit. a), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1), art. 40 alin. (4); introduce lit. q) - v) la art. 2 alin. (1), alin. (3) - (6) la art. 2, lit. m) la art. 3 alin. (2), alin. (4) - (6) la art. 3, alin. (3) la art. 11, art. 121, art. 171, alin. (2) la art. 19, alin. (21) și (22) la art. 28, lit.d) și e) la art. 35, alin. (3) la art. 36, alin. (4) la art. 37, după art. 44 se introduce mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.116/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor


Sâmbătă, 27 februarie 2021, 06:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.