ORDONANȚĂ nr.25 din 25 august 2010
pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.25 din 25 august 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.206/2011 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 723/2010
În vigoare: Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării deciziei Comisiei Europene de autorizare a acordării ajutorului de stat.
Publicare: M.Of. nr. 613/30 aug. 2010
Temei legal:
  L. nr.138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
  O.U.G. nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
  L. nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
  O.G. nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
  L. nr.74/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.206/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură
- modifică art. 2, art. 3, art. 6 lit. c), art. 7, art. 8, art. 9, art. 11 alin. (1), art. 12, art. 15, art. 16, art. 17


Duminică, 05 iulie 2020, 17:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.