ORDONANȚĂ nr.1 din 22 ianuarie 2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2004 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.1 din 22 ianuarie 2014
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.137/2014 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 132/2014
Cu functie: de modificare
Observatii:Titlu nou: Ordonanță privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
Publicare: M.Of. nr. 63/24 ian. 2014
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
- modifică titlul, art. 2 lit. a), art. 22, art. 23 alin. (2), art. 33 alin. (2), art. 34 alin. (1); introduce art. 141; înlocuiește sintagmele "formă de protecție" și "formă de protecție în România" cu sintagma "protecție internațională în România"
dispune republicarea
  L. nr.122/2006 privind azilul în România
- modifică art. 1, art. 2 lit. a), b), d), g), h) și k), art. 2 lit. j) pct. (ii), art. 6 alin. (4), art. 12, art. 15 lit. c) și e), art. 18 alin. (4), art. 20 alin. (6) și (8), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (3), art. 40 alin. (1), art. 71 alin. (1), art. 73, art. 76 alin. (3) lit. e), art. 88 alin. (2) lit. a), art. 99, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare; introduce lit. a2), f1) și k1) la art. 2, pct. (iii) la art. 2 lit. j), art. 51, lit. q) și r) la art. 20 alin. (1), art. 202, art. 211, alin. (3) - (7) la art. 25, art. 251, alin. (5) la art. 52; abrogă art. 76 alin.(2) lit. d)
dispune republicarea
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.137/2014 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
- introduce pct. 271, 272, 291 și 292 la art. I


Miercuri, 14 aprilie 2021, 03:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.