LEGE nr.99 din 19 mai 2016
privind achizițiile sectoriale

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.99 din 19 mai 2016
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 17/2016
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin excepție de la prevederile alin. (1) dispozițiile art. 208 alin. (2) intră în vigoare la data de 18 octombrie 2018
Publicare: M.Of. nr. 391/23 mai. 2016
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- abrogă cap. VIII
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.515/2016 pentru promulgarea Legii privind achizițiile sectoriale
Modificată: O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 3 alin. (1) lit. e), r), bb), jj) și ccc), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (2) partea introductivă, art. 6 alin. (2) partea introductivă, art.7 alin. (3) partea introductivă, art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 17 lit. a), art. 24, art. 38, art. 55 alin. (1) lit. d), art. 66, art. 67 alin. (2), art. 68 alin. (1), art. 80 alin. (2) lit.a), art. 82 alin. (1) partea introductivă, art. 95 alin. (4), art. 117 alin. (1) lit. a) și d), art. 124 alin. (1) și (4), art. 126 alin. (11) lit. b), art. 127, art. 140 alin. (1) lit. a), art. 163 alin. (1) lit. a), art. 172 alin. (1) și (2), art. 173, art. 188 alin. (2) lit. a), art. 189 alin. (1), art. 195 alin. (1), art. 196 alin. (2), art. 197 alin. (2), art. 199 alin. (1), art. 201, art. 202 alin. (2) și (3), art. 209 alin. (10), art. 219 alin. (1) lit.b), art. 226 alin. (2), art. 227 alin. (2) și (3), art. 228 alin. (2) lit. b), art. 228 alin. (3) - (6), art. 245 alin. (2) partea introductivă și lit.g); introduce alin. (21) și alin. (5) la art. 12, alin. (11) la art. 82, alin. (41) la art. 126, alin. (51) la art. 228, lit. c) la art. 240 alin. (1), lit. m) la art. 245 alin. (2); abrogă art. 4 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 126 alin. (12) și (13), art. 196 alin. (5),art. 246
  O.U.G. nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- modifică art. 12 alin. (1) lit. a)-c), art. 12 alin. (3) și (4), art. 24 alin. (1) partea introductivă și lit. a), art. 79 alin. (2), art. 82 alin. (11) lit. b), art. 117 alin. (1) lit. d) și g), art. 163 alin. (3), art. 173, art. 179 alin. (2), art. 196 alin. (1), art. 226 alin. (2), art. 228 alin. (1), art. 236, art. 237 alin. (2) lit. a), art. 240 alin. (1) partea introductivă și lit. b), art. 240 alin. (3) partea introductivă, art. 241 alin. (1) și (2), art. 245 alin. (2) lit. k) și art. 247 alin. (1); introduce alin. (12) la art. 126 și alin. (31) la art. 209; abrogă art. 12 alin. (21), art. 149 alin. (3) și art. 227 alin. (2) și art. 250 alin. (3)
Aprobată: L. nr.5/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
odata cu:
O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
Modificată: O.U.G. nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice (abrogata prin O.U.G. nr.114/2020)
- modifică art. 178, art. 227 alin. (3), art. 240 alin. (2) si (3), art. 245 alin. (2) lit. j) si art. 248 alin. (1); introduce lit. f) la art. 37 alin. (3), alin. (4) la art. 70, alin. (21) la art. 149, alin. (51) la art. 180, alin. (31) si (32) la art. 184 si alin. (4) si (5) la art. 227
  D.C.C. nr.221/2020 DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  O.U.G. nr.114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 47 alin. (3), art. 70 alin. (1), art. 124, art. 126 alin. (1), art. 178, art. 219 alin. (2) si (3), art. 225 alin. (1) lit. e), art. 227 alin. (3), art. 231 alin. (5) si (6), art. 239, art. 240 alin. (3), art. 241 alin. (1) partea introductivă, art. 245 alin. (2) lit. j) si art. 248 alin. (1); introduce lit. f1) la art. 3 alin. (1), lit. f) la art. 37 alin. (3), alin. (4) la art. 70, art. 1261, alin. (21) la art. 149, alin. (51) la art. 180, alin. (31) si (32) la art. 184, alin. (21) la art. 205, alin. (11) la art. 221, alin. (4)-(6) la art. 227, alin. (11) la art. 230, art. 2391si art. 2541; abrogă art. 82 alin. (11)


Joi, 04 martie 2021, 17:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.