LEGE nr.8 din 18 februarie 2004
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.8 din 18 februarie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 500/2003
- Senat: P.L. nr. L548/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Publicare: M.Of. nr. 178/2 mar. 2004
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.G. nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță (abrogata prin L. nr.202/2016)
modifică titlul art.1, art.1, titlul art.2, art.2, art.3 alin.(1) si (2), titlul art.4, art.4, titlul art.5, art.5, titlul art.6, art.6, art.7 alin.(1) - (7) si (11), titlul art.8,art.8, titlul art.9, art.9 alin.(1) - (3), art.10 alin.(1) si (2), art.11 alin.(1), titlul art.12, art.12, art.13 alin.(1), (2), (5) si (6), titlul art.14, art.14,titlul art.15,art.15, art.16 alin.(1) si (3), art.17 alin.(1) si (5), titlul art.18, art.18, titlul art.19, art.19 alin.(1),(4) si (5),titlul art.20, art.20, art.21, art.22 alin.(1)-(4), (6) si (9), art.23, art.24 alin.(2), art.25 alin.(1), art.26 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(5), si alin.(6) partea introductiva, titlul art.27, art.27, art.28 alin.(2), art.29 alin.(1) si (2), art.30 alin.(3) partea introductiva si alin.(4)-(6) si (8), art.32 alin.(4), art.34 alin.(1) lit.a) si c), anexa nr.1, anexa nr.2, anexa nr.3; introduce alin.(21) la art.10; abrogă art.34 alin.(1) lit.b)
dispune republicarea
Trimitere la: O.U.G. nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.56/2004 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță


Vineri, 06 decembrie 2019, 07:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.