LEGE nr.296 din 18 decembrie 2020
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.296 din 18 decembrie 2020
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 478/2019
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 1269/21 dec. 2020
Rectificare: M.Of. nr. 50/15 ian. 2021
Functie activa:
Modifică: L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 7 pct. 18, pct 26 lit. d), pct. 37 si 40, art. 12 lit.h), i), m) si s), art. 13 alin. (1) lit. c), art. 14 lit. a), art. 22 alin. (2), (4) si (5), art. 25 alin. (4) lit. q), art. 26 alin. (1) partea dispozitivă a lit.c), art. 35, art. 39 alin. (6), art. 406 alin. (6), art. 43 alin. (5) lit.a), art. 53 alin. (2) lit. b), art. 54, art. 59 alin. (2), art. 60 pct. 6, art. 66, art. 68 alin. (2) lit. c), art. 76 alin. (2) lit. p), prima teză a alin. (3), alin. (4) lit. a), (t) si (u), art. 78 alin. (1), (2) lit. a), pct. ii), alin. (4) si (5), art. 83 alin. (3) - (5), art. 84 alin. (11), art. 85 alin. (1) - (4) si (6), art. 87, art. 89 alin. (2), art. 92, art. 94 alin. (3), art. 96 alin. (3) lit. b) si c) si alin. (4), art. 106 alin. (6), art. 107 alin. (3), (5), (8) si (9), art. 108 alin. (2), art. 114 alin. (2) lit. l), art. 115 alin. (2), art. 116 alin. (2) lit. b) si alin. (3), art. 118 alin. (2) partea introductivă si lit. b), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (6), art. 122 alin. (4) lit. a), art. 123 alin. (1) si (3), art. 125 alin. (1) lit. b) si alin. (4), art. 131 alin. (3) lit. b), art. 132 alin. (2), art. 1351, art. 1381 alin. (1), art. 139 alin. (1) lit. i), art. 140 alin. (2), art. 142 lit. b) si u), art. 146 alin. (21) si alin. (9), art. 147 alin. (3), titlurile sectiunii a 5-a si a 6-a a cap. II al titlului V, art. 151 alin. (12), art. 154 alin. (1) lit. a), b), d) si r), art. 154 alin. (2), art. 155 alin. (2), art. 157 alin. (1) lit. k), art. 168 alin. (7) si (71), art. 169 alin. (3) si (32), art. 170 alin. (2) lit. e), art. 174 alin. (10), art. 183, art. 2204 alin. (1) lit. g), art. 2207 alin. (2), art. 223 alin. (1) lit. j) si o), alin. (2) partea introductivă, b), e) si g), art. 224 alin. (9), art. 227 alin. (1), art. 228 lit. a) si b), art. 229 alin. (1) lit. c), art. 230 alin. (2) si alin. (5) lit. e) si f), art. 231 alin. (1), art. 270 alin. (3) lit. b) si alin. (7), art. 282 alin. (3) lit. a), art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3, art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 5, art. 297 alin. (7) lit. b), art. 301 alin. (2), art. 303 alin. (3) - (5), art. 326 alin. (4), art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 1 si 2, si alin. (6), art. 336 pct. 9 si 18, art. 343 alin. (5), art. 346 alin. (3), art. 348 alin. (8), art. 356 alin. (2), art. 357, art. 358 alin. (5), art. 359 alin. (1), art. 362 alin. (4) si (5), art. 367 alin. (2), art. 401 alin. (2) lit. b) si alin.(6), art. 402 alin. (5), art. 405 alin. (1), art. 412 alin. (9), art. 414 denumirea marginală, art. 415 denumirea marginală, modifică si completează anexa nr. 1 la titlul VIII, art. 453 lit. b), art. 456 alin. (1) lit. h) si s), art. 458 alin. (1) lit. a) si c), art. 459 alin. (3), art. 460 alin. (5) lit. d) si alin. (6), (8) si (9), art. 461 alin.(6) si (9), art. 462 alin. (2), art. 464 alin. (2) lit. g), art. 466 alin. (6), art. 467 alin. (2), art. 469 alin. (1) lit.i), art. 471 alin. (3), art. 488, art. 489 alin. (1), art. 491 alin. (2), art. 493 alin. (8); introduce art. 81, alin. (101) la art. 22, alin. (21) si alin. (12) si (13) la art. 25, lit. f1) la art. 25 alin. (4), alin. (4) si (5) la art. 29, alin. (21) la art. 31, cap. IV1 cuprinzând art. 421- 4211, alin. (5) - (7) la art. 45, lit. n) la art. 53 alin. (1) alin. (21) la art. 59, lit. k1) si k2) la art. 68 alin. (7), alin. (71) la art. 68, art.682, lit. t1) la art. 76 alin. (4), lit. w) si y) la art. 76 alin. (4), alin. (21) la art. 78, alin. (21) si (22) la art. 82, alin. (21) la art. 83, alin. (31) la art. 84, alin. (41) - (49) la art. 85, lit. a1) la art. 93 alin. (2), alin. (3) si (4) la art. 100, nr. crt. 15 la art. 105 alin. (2), lit. a4 la art. 114 alin. (2), lit.k1) si n) la art. 114 alin. (2), alin. (12) la art. 115, alin. (32) si (33) la art. 116, alin. (9) la art. 120, alin. (12) si (8) la art. 123, alin. (31) la art. 130, alin. (152) - (158) si alin. (20) la art. 133, art. 1352, art. 1391, pct. 7 la art. 142 lit. s), lit. w) - z) la art. 142, alin. (92) si (12) la art. 146, alin. (11) si (32) la art. 147, art. 1471, alin. (71) si (191) la art. 151, art. 1572, alin. (21) si (11) la art. 168, alin. (11) la art. 169, art. 1691, alin. (71), (101) si (181) la art. 174, alin. (21) la art. 2206, alin. (11) la art. 2207, lit. c1) la art. 224 alin. (4), alin. (2) la art. 228, alin. (8) la art. 230, alin. (11) la art. 270, lit. f) la art. 287, alin. (61) si (62) la art. 316, alin. (41) la art. 326, lit. l) la art. 331 alin. (2), alin. (61) la art. 340, lit. e) la art. 345 alin. (2), lit. y) la art. 456 alin. (1), alin. (61) la art. 456, alin. (121) la art. 461, alin. (41) la art. 462, alin. (7) la art. 464, alin. (91) la art. 466, alin. (41) la art. 467, alin. (7) la art. 469, alin. (8) la art. 471, alin. (11) la art. 491, art. 4952; abrogă art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 21, art. 51 alin. (2) si (3), art. 85 alin. (81), art. 86, art. 123 alin. (11), art. 169 alin. (31), art. 174 alin. (12) - (14), art. 223 alin. (2) lit. c) si h), art. 494 alin. 10 lit.c) si alin. (11); în cuprinsul titlului IV — „Impozitul pe venit” și al titlului V — „Contribuții sociale obligatorii” din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau în alte acte normative, termenul de: 15 martie, inclusiv, pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoane fizice, precum și termenul de plată al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice, se înlocuiește cu termenul de: 25 mai, inclusiv;Termenul de: 15 martie, inclusiv, prevăzut pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” la art. 123 alin. (4) și art. 1231 din titlul IV — „Impozitul pe venit” al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte acte normative, se înlocuiește cu termenul de: 25 mai, inclusiv. în cuprinsul titlului IV — „Impozitul pe venit” la art. 62 lit. p), art. 91 lit. d), art. 93 alin. (2) lit a), art. 94 denumire articol și alin. (6), art. 96 denumire articol și alin. (1), art. 98 și art. 119 alin. (1) se înlocuiește sintagma „aur financiar” cu „aur de investiții”.
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.101/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Modificată: O.U.G. nr.226/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- modifică art. VII alin. (1) lit. a) (prevederile art. I punctul 1 referitor la art. 7 pct. 18 și 37, precum si punctele 2—5, 10, 16, 19, 26, 27, 30—33, 47^—49, 51—57, 59, 61, 62, 64—66, 70, 71, 73—78, 80, 82—87, 89,92,116, 133—135, 137, 142—151, 153, 158, 159, 166, 172, 189, 190 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021); introduce lit. f) la art. VII alin. (1)
Rectificare: M.Of. nr. 50/15 ian. 2021
Modificată: O.G. nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă art. I pct. 13 la data de 1 ianuarie 2022


Luni, 18 octombrie 2021, 11:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.