LEGE nr.212 din 21 iulie 2015
privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.212 din 21 iulie 2015
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 478/2015
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 554/27 iul. 2015
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
  O. nr.87/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea modelului și a condițiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz
  O. nr.1.224/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare și valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz
  H.G. nr.1.313/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
  O. nr.625/2007 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea Metodologiei pentru urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
  O. nr.985/2007 al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului economiei și comerțului nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare și valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz
  H.G. nr.1.633/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
  H.G. nr.907/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
  H.G. nr.384/2012 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.664/2015 pentru promulgarea Legii privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
Modificată: O. nr.1.986/2016 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind actualizarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
- modifică și înlocuiește anexa nr.3
  O. nr.443/2018 al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru actualizarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
- modifică și înlocuiește anexa nr. 3
  O. nr.452/2020 al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
- modifică si completează anexa nr. 3
  L. nr.272/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz
- modifică art. 13 alin. (3) si art. 17 alin. (5) si (6); introduce alin. (7) la art. 17


Vineri, 05 martie 2021, 00:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.