LEGE nr.186 din 18 iulie 2018
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.186 din 18 iulie 2018
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 94/2018
- Senat: P.L. nr. L5/2018
Cu functie: de aprobare
Publicare: M.Of. nr. 639/23 iul. 2018
Functie activa:
Aprobă: O.U.G. nr.98/2017 privind funcția de control exante al procesului de atribuirea contractelor/ acondurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.553/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii


Duminică, 08 decembrie 2019, 09:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.