LEGE nr.171 din 16 iulie 2010
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.171 din 16 iulie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 390/2010
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 513/23 iul. 2010
Rectificare: M.Of. nr. 692/15 oct. 2010
Functie activa:
Abrogă: L. nr.31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.830/2010 pentru promulgarea Legii privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Rectificare: M.Of. nr. 692/15 oct. 2010
Modificată: O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- abrogă art. 88 alin. (3)-(5) a - modifică art. 34, art. 36 alin. (5); abrogă art. 40
  O.U.G. nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
- modifică art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (2) lit. b), art. 2 lit. c), art. 3, art. 4 lit. b), art. 5, art. 6 partea introductivă și lit. a), art. 7 alin. (1) lit. f), art. 8, art. 12 lit. e), art. 13, art. 14, art. 15 lit. c), art. 16, art. 17 partea introductivă, art. 18, art. 19, art. 20 partea introductivă și lit. b), art. 21 lit. a), c), g) și i), art. 23, art. 24 alin. (1) lit. b)-e) și g), art. 27 alin. (6), art. 30 alin. (6), art. 36 alin. (1) și (2), art. 39 alin. (3), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44, anexele nr. 1-4; introduce art. 51, lit. e) și f) la art. 6, alin. (3) la art. 7, lit. f) la art. 9, lit. d)-f) la art. 15, alin. (2) și (3) la art. 15, lit. f) la art. 17, lit. l) la art. 21, lit. d1) la art. 24 alin. (1), alin. (1-1) și (12) la art. 24, alin. (11) și (12) la art. 43 și anexa nr. 5
dispune republicarea
  L. nr.134/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
- modifică art. 1 alin. (2) lit. b), art. 2 lit. c), art. 3 alin. (2) și alin. (3) lit. a), art. 4, art. 5 alin. (1) și (2) și alin. (4) și (5), art. 5 alin. (6) lit. b) și c) și alin. (7) și (8), art. 51 partea introductivă și lit. b) și c), art. 6 lit. e), art. 8 alin. (1) lit. a) și alin. (4), art. 9 lit. f), art. 11 lit. b), art. 12 partea introductivă și lit. e) și f), art. 13 alin. (1) lit. a)-d) și f), art. 14 alin. (1) partea introductivă și lit. a)- c), art. 15 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (2) și (3), art. 16 alin. (1) lit. a), b) și e)- g), art. 16 alin. (2) partea introductivă și lit. b), art. 16 alin. (3), art. 17 lit. b), art. 18, art. 19 alin. (1) lit. b)-d) și g)-i), art. 19 alin. (2) partea introductivă și lit. a)-f), art. 19 alin. (4) lit. a), e)-g), l) și m), art. 19 alin. (5), (7) și (12)-(14), art. 21 lit. g), i), k) și l), art. 22 alin. (5), art. 24 alin. (1) lit. b)-d), d1) și e), art. 24 alin. (11), art. 30 alin. (6), art. 34, art. 36, art. 42 alin. (1) și modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 3; introduce lit. e) și f) la art. 2, alin. (9) la art. 5, alin. (4) la art. 7, lit. g)-i) la art. 15 alin. (1), alin. (21) și (31) la art. 19, lit. p) și q) la art. 19 alin. (4), alin. (15) la art. 19, alin. (41) la art. 22, art. 231; abrogă art. 3 alin. (1) și alin. (3) lit. c)-e), art. 5 alin. (3), art. 51 lit. a), art. 6 lit. f), art. 8 alin. (3), art. 14 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 16 alin. (1) lit. c), art. 16 alin. (2) lit. d)-f), art. 17 lit. f), art. 19 alin. (2) lit. g), alin. (3) lit. a) și alin. (11), art. 20, art. 23 și art. 39 alin. (3)
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.197/2019 DECIZIA nr. 197 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (13) și (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și ale art. 41 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 19 alin. (13), în forma modificată prin art. I pct. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016
Modificată: L. nr.146/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 51/2016 si modifică art. 3, art. 19, art. 21 lit. a), c), d), g), i) si j); introduce art. 191; abrogă art. 22 alin. (4); abrogă art. I pct. 2, 3, 6, 15, 27, 30, 35-38 din O.U.G. nr. 51/2016 cu ref. la art. 1 alin. (2) lit. b), art. 2 lit. c), art. 4 lit. b), art. 12 lit. e), art. 20 partea introductivă si lit. b), art. 23, art. 30 alin. (6), art. 36 alin. (1) si (2), art. 39 alin. (3), art. 42 alin. (1)


Joi, 22 aprilie 2021, 20:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.