HOTĂRÂRE nr.926 din 1 septembrie 2010
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes județean, trecute în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Județean Cluj, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.926 din 1 septembrie 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 701/20 oct. 2010
Rectificare: M.Of. nr. 108/10 feb. 2011
Temei legal:
  O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
- modifică și completeză în mod corespunzător
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 108/10 feb. 2011


Miercuri, 03 martie 2021, 13:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.