HOTĂRÂRE nr.957 din 8 septembrie 2010
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.957 din 8 septembrie 2010
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 649/20 sep. 2010
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale


Vineri, 05 martie 2021, 12:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.