HOTĂRÂRE nr.927 din 1 septembrie 2010
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.927 din 1 septembrie 2010
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 649/20 sep. 2010
Temei legal:
  O.U.G. nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)


Miercuri, 03 martie 2021, 20:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.