HOTĂRÂRE nr.958 din 8 septembrie 2010
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții-anexe aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Harghita, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.958 din 8 septembrie 2010
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 647/16 sep. 2010
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
  H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3


Duminică, 07 martie 2021, 10:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.