ORDIN nr.627 din 8 septembrie 2010
al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind completarea anexei la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.627 din 8 septembrie 2010
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 645/16 sep. 2010
Temei legal:
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
art. 3 alin. (8)
  H.G. nr.1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr.1.288/2012)
art. 9 alin. (5)
  O. nr.39/2009 al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei (abrogat prin O. nr.16/2019)
art. 1 alin. (5)
Functie activa:
Modifică: O. nr.186/2009 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate (abrogat prin O. nr.700/2014)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară


Luni, 18 octombrie 2021, 23:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.