HOTĂRÂRE nr.727 din 21 iulie 2010
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor terenuri situate în municipiul Calafat, județul Dolj, în vederea realizării de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a obiectivului de interes național "Construcția infrastructurii de acces rutier și feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin"

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.727 din 21 iulie 2010
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 553/5 aug. 2010
Temei legal:
  O.U.G. nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia


Vineri, 05 martie 2021, 11:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.