ORDIN nr.528 din 28 iulie 2010
al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.528 din 28 iulie 2010
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 552/5 aug. 2010
Temei legal:
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
art. 4 lit. a) și c), art. 581 alin. (1)
  H.G. nr.1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr.1.288/2012)
art. 9 alin. (5)
Functie activa:
Modifică: O. nr.634/2006 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară (abrogat prin O. nr.700/2014)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară


Miercuri, 02 decembrie 2020, 05:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.