HOTĂRÂRE nr.309 din 6 mai 1996
privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafata și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiaza elevii și studentii din invatamantul de stat și din invatamantul particular acreditat
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.266/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pe calea ferată și cu metroul pentru elevii și studenții, cursuri de zi, din învățământul de stat (abrogat prin O. nr.972/2003)
  O. nr.972/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pe calea ferată și cu metroul pentru elevii și studenții din învățământul universitar de stat și particular acreditat, cursuri de zi


Marți, 14 iulie 2020, 20:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.