ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.69 din 30 iunie 2010
privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.937/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea modelului-cadru al Convenției privind plata dobânzii subvenționate aferente creditelor bancare cu garanție guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit
  O. nr.2.179/2010 al ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea Convenției privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenției de fidejusiune și a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN în numele și în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin
  H.G. nr.108/2011 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală
  H.G. nr.169/2012 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală


Vineri, 07 august 2020, 18:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.