HOTĂRÂRE nr.518 din 2 iunie 2010
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala de Căi Ferate Iași, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.518 din 2 iunie 2010
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 405/17 iun. 2010
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale


Miercuri, 03 martie 2021, 19:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.