ORDIN nr.108 din 29 martie 2010
al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare și recepție a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei și al cartografiei

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.108 din 29 martie 2010
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 223/9 apr. 2010
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară


Duminică, 29 noiembrie 2020, 16:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.