HOTĂRÂRE nr.118 din 17 februarie 2010
pentru aprobarea Metodologiei de achiziționare prin cumpărare, schimb sau donație de către stat, prin Regia Națională a Pădurilor Romsilva și ceilalți administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.118 din 17 februarie 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prevederile art. 4 și 5 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.
Publicare: M.Of. nr. 135/1 mar. 2010
Temei legal:
  L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.796/2002 pentru aprobarea Metodologiei de achiziționare, prin cumpărare, schimb sau donație, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.543/2004 pentru modificarea pct. 3 al lit. A din anexa nr. 2 la Metodologia de achiziționare, prin cumpărare, schimb sau donație, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2002
Trimitere la: L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic


Joi, 04 martie 2021, 21:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.