DECIZIE nr.68 din 19 ianuarie 2010
referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexei nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local, precum și a dispozițiilor art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.68 din 19 ianuarie 2010
Emitent: Curtea Constituțională
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 119/23 feb. 2010
Functie activa:
Respinge excepția de neconstituționalitate: O.U.G. nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice (abrogata prin O.U.G. nr.105/2009)
art. II alin. (2)
  O.U.G. nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexei nr. 1


Sâmbătă, 24 octombrie 2020, 14:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.