ORDIN nr.M.75 din 14 iulie 2009
al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.M.75 din 14 iulie 2009
Emitent: Ministerul Apărării Naționale
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 541/4 aug. 2009
Functie activa:
Abrogă: O. nr.M.80/2003 al ministrului apărării naționale privind punerea în aplicare în Ministerul Apărării Naționale a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003
  O. nr.M.29/2009 al ministrului apărării naționale privind delegarea șefului Direcției pentru relația cu Parlamentul și asistență juridică de a reprezenta interesele Ministerului Apărării Naționale în fața instanțelor de judecată și a altor organe cu activitate jurisdicțională
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.M.97/2012 al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.75/2009
  O. nr.M.137/2012 al ministrului apărării naționale pentru completarea Instrucțiunilor privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.75/2009
  O. nr.M.69/2015 al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare si selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare
  O. nr.M.125/2017 al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.75/2009
  O. nr.M.37/2018 al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern (abrogat prin O. nr.M.1/2020)


Luni, 25 mai 2020, 08:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.