HOTĂRÂRE nr.870 din 29 iulie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.870 din 29 iulie 2009
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 528/30 iul. 2009
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.251/1999 privind condițiile de autorizare, organizare și exploatare a jocurilor de noroc
totodata, abrogă:
H.G. nr.348/2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 251/1999 privind condițiile de autorizare, organizare și exploatare a jocurilor de noroc
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.150/2011 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (abrogat prin H.G. nr.111/2016)
- modifică art. 76 alin. (4); introduce art. 21, lit. v) și w) la art. 74 alin. (1), lit. f) la art. 76 alin. (1), lit. c) la art. 76 alin. (2)
  H.G. nr.823/2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (abrogat prin H.G. nr.111/2016)
- modifică art. 1 alin. (2) lit. a) și b), art. 1 alin. (11) lit. a) și b), art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 18 alin. (2), (4) și (6), art. 19 alin. (5), art. 26 alin. (3), art. 29 alin. (4), art. 34, art. 45, art. 47 lit. b), art. 71 alin. (1), art. 74 alin. (1) lit. a), b) și d), art. 76 alin. (1) lit. a) și e), art. 76 alin. (2) lit. a), art. 76 alin. (4) și (5), art. 79, anexele nr. 2, 3, 11 și 12; introduce lit. h) - j) la art. 1 alin. (2), alin. (12) la art. 1, lit. g) - i) la art. 2 alin. (8), alin. (5) la art. 4, alin. (3) la art. 8, alin. (3) și (4) la art. 10, alin. (3) la art. 8, alin. (3) și (4) la art. 10, secțiunea a 7-a cu art. 731 - 7318, alin. (5) la art. 74, lit. g) la art. 76 alin. (1),anexele nr. 13 și 14; abrogă art. 15 alin. (2) - (6), art. 15 alin. (2) - (6), art. 24 alin. (5) - (6), art. 56 alin. (4) și (5), art. 72 alin. (4) și (5)
  H.G. nr.298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- modifică art. 1 alin. (1), art. 10, art. 26 alin. (3), art. 38 alin. (4), art. 42 alin. (1), art. 55 alin. (1), art. 67 alin. (1), art. 731 alin. (4), art. 732 alin. (1), art. 733 lit. y), art. 737 alin. (4), art. 7313 alin. (1) și (2), art. 7314 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (4), art. 77 alin. (1), anexa nr. 3; abrogă art. 80; sintagmele „Ministerul Finanțelor Publice" și „direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice" se înlocuiesc cu sintagma „Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc", sintagma „Comisia de autorizare a jocurilor de noroc" se înlocuiește cu sintagma „Comitet de supraveghere", iar termenul „comisie" se înlocuiește cu termenul „comitet", cu excepția art. 74 alin. (1) lit. p)
  H.G. nr.644/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de rtoroc și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- modifică art. 14, art. 21 alin. (5), art. 74 alin. (1) lit. v), art. 76 alin. (1) lit. a), c) și e), anexa nr. 2; introduce lit. k) la art. 1 alin. (2), lit. j) la art. 2 alin. (8), secțiunea a 21 cu art. 441 - 4420; completează anexa nr. 3
Abrogat: H.G. nr.111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc


Joi, 23 ianuarie 2020, 00:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.