HOTĂRÂRE nr.595 din 13 mai 2009
pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.595 din 13 mai 2009
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 355/27 mai. 2009
Republicare: M.Of. nr. 227/28 mar. 2016
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.318/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
- modifică art. 1 lit. d), art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 5
  H.G. nr.1.150/2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (abrogat prin H.G. nr.29/2018)
- modifică art. 1 lit. a), b), e), m) și q), art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6, 9 și 15, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9; introduce lit. r) la art. 1, pct. 17 și 18 la art. 2 alin. (1) lit. b); abrogă art. 10
  H.G. nr.370/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (abrogat prin H.G. nr.29/2018)
- modifică art. 1 lit. d) și e), art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1, 5 și 15, art. 4 alin. (1) și (7) - (9), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (1), (3) și (4), art. 9; abrogă art. 1 lit. b), c), f), h) și j), art. 2 alin. (1) lit. b) pct 3, 8 și 9, art. 4 alin. (10), art. 6 alin. (2) - (4)
  H.G. nr.1.181/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (abrogat prin H.G. nr.29/2018)
- modifică art. 1 lit. a), art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, art. 3, art. 4 alin. (1)-(7), art. 5 lit. d) și h), art. 7, art. 8 alin. (2); introduce lit. s)-v) la art. 1, pct. 21 , pct.151 și pct. 19-22 la art. 2 alin. (1) lit. b), lit. i) la art. 5, art. 61
dispune republicarea
  H.G. nr.16/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (abrogat prin H.G. nr.29/2018)
- modifică art. 1 lit. a), art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 17, art. 4 alin. (7); introduce lit. w) la art. 1, pct. 141 și pct. 23 la art. 2 alin. (1) lit. b); abrogă art. 1 lit. q) și r), art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 18
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 227/28 mar. 2016
Modificat: H.G. nr.33/2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (abrogat prin H.G. nr.29/2018)
- modifică art. 1 lit. r), art. 2 pct. 22, art. 4 alin. (7) lit. a)
Abrogat: H.G. nr.29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


Joi, 20 februarie 2020, 07:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.