ORDIN nr.186 din 17 aprilie 2009
al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.186 din 17 aprilie 2009
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 296/6 mai. 2009
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.627/2010 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind completarea anexei la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate (abrogat prin O. nr.700/2014)
Abrogat: O. nr.700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară


Duminică, 29 noiembrie 2020, 16:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.