LEGE nr.26 din 24 aprilie 1996
Codul silvic
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.26 din 24 aprilie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 93/8 mai. 1996 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.3/1962 privind CODUL SILVIC
Modifică: L. nr.8/1971 pentru organizarea, administrarea și folosirea pajiștilor, loturilor zootehnice și semincere, precum și a stațiunilor comunale de montă (abrogata prin L. nr.72/2002)
abrogă art.18
  D. nr.257/1982 privind regimul vegetatiei forestiere de pe terenurile situate în afara fondului forestier și funcționarea instalațiilor de prelucrat lemn rotund în cherestea
art.5
  L. nr.2/1987 privind conservarea, protejarea și dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor rationala economica și mentinerea echilibrului ecologic (abrogata succesiv)
abrogă cu excepția art. 9, art. 35-39 și anexa nr. 2
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.78/1996 pentru promulgarea Codului silvic
Modificată: O.U.G. nr.139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
modifică art. 11 alin. (2); introduce lit. c1 la art. 12
  O.U.G. nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România
- abrogă art. 2 și art. 66 alin. 3
  L. nr.38/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 139/2005
Abrogată: L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic
Derogari:
  L. nr.545/2002 privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogata prin L. nr.46/2008)
prevederile art. 10
  O.U.G. nr.98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
  L. nr.33/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național


Vineri, 16 aprilie 2021, 16:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.