ORDIN nr.45 din 29 iunie 1995
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind decelarea trichinei din carnea proaspata de porcine, vanat (urs, mistret) și cabaline, și a Normei sanitare veterinare cuprinzand masurile de supraveghere și control al unor substante și al reziduurilor acestora la animalele vii și produsele lor
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.153/2004 privind aprobarea Fișei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală finanțat din fonduri SAPARD
  O. nr.1/2004 al președintelui Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare privind implementarea inspecțiilor la fața locului ce trebuie efectuate în legătură cu importul de animale din speciile bovine și suine și de carne proaspătă provenită de la acestea, originare din țări terțe


Vineri, 07 august 2020, 19:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.