DECIZIE nr.917 din 16 septembrie 2008
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanței Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997, ale Ordonanței Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 și a Ordonanței Guvernului nr. 12/1998, ale Ordonanței Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, ale Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la titlul IX "Impozite și taxe locale", care a preluat dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Ordonanței Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.917 din 16 septembrie 2008
Emitent: Curtea Constituțională
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 755/10 noi. 2008
Functie activa:
Respinge excepția de neconstituționalitate: L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
  O.G. nr.11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
  O.G. nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
  O.G. nr.34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
  L. nr.203/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  O.U.G. nr.58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  L. nr.195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
  O.G. nr.12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)


Vineri, 04 decembrie 2020, 01:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.