ORDIN nr.518 din 30 septembrie 2008
al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.518 din 30 septembrie 2008
Emitent: Ministerul Internelor și Reformei Administrative
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 712/20 oct. 2008
Functie activa:
Modifică: O. nr.633/2006 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară (abrogat prin O. nr.700/2014)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară


Marți, 19 octombrie 2021, 12:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.