HOTĂRÂRE nr.28 din 9 ianuarie 2008
privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.28 din 9 ianuarie 2008
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 48/22 ian. 2008
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.179/2002 privind aprobarea structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții
totodata, abrogă:
H.G. nr.935/2003 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice


Sâmbătă, 04 iulie 2020, 05:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.