ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.64 din 27 iunie 2007
privind datoria publică
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.791/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  H.G. nr.886/2010 privind aprobarea Strategiei de descentralizare a activităților din domeniul tineretului
  H.G. nr.929/2010 pentru aprobarea listei cuprinzând 15 obiective de investiții și a indicatorilor tehnicoeconomici din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare
  H.G. nr.1.096/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea "Programului pentru prevenirea și managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivele de investiții prevăzute în etapa I de implementare a programului, precum și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Consolidare și refuncționalizare Spital Orășenesc «Dr. Maria Burghele», orașul Buftea"
  H.G. nr.1.167/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții din cadrul Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent" din județele Neamț și Brașov și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
  O.U.G. nr.105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii
  H.G. nr.1.225/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare și extindere Palat de Justiție Oradea", județul Bihor
  H.G. nr.1.243/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Lucrări de construcție seră - laborator insect-proof pentru micropropagarea și producerea de prebază la cartof la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov"
  H.G. nr.1.252/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare Pavilion central și Pavilion fiziologia nutriției la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală Balotești"
  H.G. nr.1.253/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea a 12 laboratoare din clădirea principală a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov"
  H.G. nr.1.254/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții la Institutul Național de CercetareDezvoltare Agricolă Fundulea"
  L. nr.286/2010 LEGEA bugetului de stat pe anul 2011
  H.G. nr.12/2011 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții din județele Dâmbovița, Suceava, Argeș, Mureș, Bihor, Galați, Harghita, Sălaj, Satu Mare și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea socială
  H.G. nr.24/2011 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții din cadrul Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent" din județele Argeș și Botoșani și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
  H.G. nr.29/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții Centru de primire în regim de urgență "Prinț și Cerșetor" din județul Covasna, din cadrul proiectului "Inițiativa Copiii Străzii"
  H.G. nr.42/2011 pentru aprobarea noilor indicatori tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții "Reabilitare, amenajare și extindere spații Tribunalul Vechi Baia Mare", județul Maramureș, "Reabilitare, amenajare și extindere spații Judecătoria Vișeu de Sus", județul Maramureș
  H.G. nr.243/2011 pentru modificarea anexei nr. 2/27 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea "Programului pentru prevenirea și managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții prevăzute în etapa I de implementare a programului
  H.G. nr.331/2011 privind aprobarea listei unor obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
  O. nr.1.836/2011 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea tranzacției inaugurale a Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes" prin emisiunea de obligațiuni denominată în euro pe piețele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro și maximum 1,5 miliarde euro, cu o scadență de minimum 5 ani, și desemnarea administratorilor tranzacției
  H.G. nr.350/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Supraetajare și mansardare aripa est Tribunalul Cluj"
  H.G. nr.431/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor
  H.G. nr.436/2011 privind aprobarea listei cuprinzând 12 obiective de investiții pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate menajere și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora
  H.G. nr.456/2011 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Iași, Sălaj, Suceava și a indicatorilor tehnicoeconomici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea socială
  H.G. nr.474/2011 pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiții și a indicatorilor tehnicoeconomici, din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare
  H.G. nr.469/2011 pentru aprobarea listei obiectivelor de investiții în cadrul Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent" din județele Bihor, Botoșani, Dâmbovița, Mureș, Vâlcea și Vrancea și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
  H. nr.20/2012 pentru aprobarea Normei privind analiza și avizarea solicitărilor de emitere de garanții de stat sau de acordare de subîmprumuturi de către Ministerul Finanțelor Publice (NI-CST-10-II/0)
  O. nr.261/2012 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut pe piețele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligațiuni din data de 7 februarie 2012, denominată în dolari SUA, cu maturitate de 10 ani și cupon 6,750%, în sumă de minimum 500 milioane dolari SUA si maximum 1.000 milioane dolari SUA, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Global Medium Term Notes" și desemnarea administratorilor tranzacției
  H.G. nr.165/2012 privind aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investitii prioritare din infrastructura de gospodarire a apelor si de mediu, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora
  H.G. nr.193/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 74 km 10+323 la Zdrapți", județul Hunedoara
  H.G. nr.194/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 58 km 28+663 peste pârâul tău la Soceni", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.197/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 58B km 6+504 la Reșița", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.201/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 6 km 620+265 la Sânnicolau", judetul Timis
  H.G. nr.202/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii "Refacere sistem rutier cu ridicarea liniei rosii pe DN 39 km 23+500 - km 32+000"
  H.G. nr.192/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 68 km 48 + 905 la Zeicani", județul Hunedoara
  H.G. nr.198/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 57B km 57+844, peste Rudaria la Prilipeț", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.236/2012 pentru aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiții din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare a proiectului, precum și pentru aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici ai acestora
  O.U.G. nr.10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
  H.G. nr.258/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând 26 de obiective de investiții prioritare destinate reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectării torentelor din zonele forestiere, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora
  O. nr.479/2012 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012


Joi, 20 februarie 2020, 06:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.