ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.64 din 27 iunie 2007
privind datoria publică
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O.U.G. nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
  O. nr.2.190/2010 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2010
  O. nr.2.373/2010 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2010
  O. nr.2.564/2010 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2010
  O. nr.2.697/2010 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanții de stat
art. 4 alin. (1) lit. d) și alin. (2)
  O. nr.2.718/2010 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2010
  O. nr.2.770/2010 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2010
  H.G. nr.1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes"
  O. nr.2.885/2010 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2011
  H.G. nr.17/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Reamenajare, retehnologizare și extindere arie de vaccin gripal la sediul central al I.N.C.D.M.I. Cantacuzino București"
  O. nr.156/2011 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2011
  O. nr.1.688/2011 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2011
  O. nr.1.823/2011 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011
  O. nr.1.836/2011 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea tranzacției inaugurale a Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes" prin emisiunea de obligațiuni denominată în euro pe piețele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro și maximum 1,5 miliarde euro, cu o scadență de minimum 5 ani, și desemnarea administratorilor tranzacției
  O. nr.1.936/2011 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna mai 2011
  O. nr.2.042/2011 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2011
  O. nr.261/2012 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut pe piețele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligațiuni din data de 7 februarie 2012, denominată în dolari SUA, cu maturitate de 10 ani și cupon 6,750%, în sumă de minimum 500 milioane dolari SUA si maximum 1.000 milioane dolari SUA, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Global Medium Term Notes" și desemnarea administratorilor tranzacției
  O. nr.270/2012 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2012
  H.G. nr.193/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 74 km 10+323 la Zdrapți", județul Hunedoara
  O. nr.415/2012 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012


Joi, 20 februarie 2020, 08:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.