ORDIN nr.294 din 26 aprilie 2007
al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.294 din 26 aprilie 2007
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 301/7 mai. 2007
Functie activa:
Modifică: O. nr.633/2006 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară (abrogat prin O. nr.700/2014)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară


Marți, 19 octombrie 2021, 12:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.