ORDIN nr.633 din 13 octombrie 2006
al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.633 din 13 octombrie 2006
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1049/29 dec. 2006
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.627/C/2004 al ministrului justiției privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.371/C/1997
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.294/2007 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 (abrogat prin O. nr.700/2014)
  O. nr.247/2008 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 (abrogat prin O. nr.700/2014)
  O. nr.518/2008 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 (abrogat prin O. nr.700/2014)
  O. nr.133/2009 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 (abrogat prin O. nr.700/2014)
  O. nr.784/2011 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 (abrogat prin O. nr.700/2014)

dispune republicarea
  O. nr.587/2013 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea anexei nr. 1.1 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 (abrogat prin O. nr.700/2014)
  O. nr.1.124/2013 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea anexei nr. 1.27 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 (abrogat prin O. nr.700/2014)
Abrogat: O. nr.700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară


Duminică, 29 noiembrie 2020, 15:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.