ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.125 din 21 decembrie 2006
pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.215/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate și a termenilor de referință pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu (abrogat prin O. nr.920/2013)
art. 1 și 13
  H.G. nr.1.017/2010 privind aprobarea pentru anul 2010 a cuantumului plăților directe unice pe suprafață, a plăților naționale directe complementare și a plăților separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal
art. 12 alin. (1)
  H.G. nr.1.175/2010 pentru aprobarea cuantumului plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010
art. 12 alin. (2)
  O. nr.265/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei "Modul de implementare, condițiile specifice și criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 98/2010 (abrogat prin O. nr.573/2014)
art. 1 și 13
  H.G. nr.1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010
  O. nr.45/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2011
  O. nr.67/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu și zone defavorizate (abrogat prin O. nr.234/2016)
art. 13
  O. nr.108/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea anexei "Modul de implementare, condițiile specifice și criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu (abrogat prin O. nr.573/2014)
art. 1 și art. 13
  O. nr.37/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2012
  O. nr.67/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu (abrogat prin O. nr.573/2014)
art. 1 și 13


Sâmbătă, 15 august 2020, 20:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.