LEGE nr.421 din 22 noiembrie 2006
privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a unor tratate internaționale în domeniul comerțului și cooperării economice

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.421 din 22 noiembrie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 597/2006
- Senat: P.L. nr. L776/2006
Publicare: M.Of. nr. 994/13 dec. 2006
Functie activa:
Încetează valabilitatea: L. nr.19/1993 pentru ratificarea Acordului dintre Romania și statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) și a aranjamentelor agricole bilaterale la care se face referire in acord, semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
totodata, încetează valabilitatea:
H.G. nr.675/1996 pentru aprobarea deciziilor nr.1, 2, 3, 5 și 6/1996 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb - A.E.L.S., privind modificarea unor prevederi ale protocoalelor A și B și ale anexelor nr.II, V și VI la Acordul de comerț liber
L. nr.28/1997 pentru ratificarea deciziilor nr.4, 7 și 8/1996 ale Comitetului mixt privind amendamentele la Acordul de comert liber dintre Romania și statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), ratificat prin Legea nr.19 din 6 aprilie 1993
H.G. nr.965/1998 privind aprobarea deciziilor nr.2, 3, 4, 6 și 7 din 18 decembrie 1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), care modifică anexele I, II, III, VI și VIII la acord
H.G. nr.990/1998 pentru acceptarea Deciziei Comitetului mixt România - A.E.L.S. privind modificarea Protocolului B al Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb, semnat la Geneva la 10 decembrie 1992 și ratificat prin Legea nr.19/1993, precum și pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al art. 15 din protocol
H.G. nr.111/2000 pentru aprobarea Deciziei nr.1/1999 a Comitetului mixt România - A.E.L.S. privind modificarea Protocolului B la Acordul dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
H.G. nr.324/2001 pentru acceptarea Deciziei nr.1/2000 a Comitetului mixt România–A.E.L.S., adoptată la 22 noiembrie 2000, privind modificarea Protocolului B, anexă la Acordul dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
H.G. nr.227/2002 pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2001 a Comitetului mixt România-A.E.L.S. privind modificarea Protocolului B la Acordul dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
H.G. nr.1.093/2002 pentru acceptarea Deciziei nr. 2/2002 a Comitetului mixt România - Asociația Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptată la Geneva la 19 aprilie 2002, privind modificarea Protocolului D al Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
H.G. nr.523/2003 pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2003 a Comitetului Mixt România - Asociația Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptată prin procedură scrisă la 23 ianuarie 2003, privind modificarea Protocolului B al Acordului dintre România și Statele Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
L. nr.374/2004 pentru acceptarea amendamentelor la art. 19 și 25 și la anexa II și abrogarea anexelor XII și XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comerț liber dintre România și statele öociației Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România- AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004
  L. nr.25/1994 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Romania și Republica Africa de Sud, incheiat la Pretoria la 20 octombrie 1993
  L. nr.94/1994 pentru ratificarea Acordului de comert liber dintre Romania și Republica Moldova, incheiat la Bucuresti la 15 februarie 1994
  L. nr.11/1996 pentru ratificarea Acordului comercial și de cooperare economica dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Cuba, semnat la Havana la 5 februarie 1995
  L. nr.13/1996 pentru ratificarea Acordului comercial și de cooperare economica dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Paraguay, semnat la Asuncion la 21-05-1994
  L. nr.14/1996 pentru ratificarea Acordului de cooperare economico-comerciala dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 16-05-1994
  L. nr.36/1996 pentru ratificarea Acordului comercial și de cooperare economica dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Bolivia, semnat la Bucuresti la 9 octombrie 1995
  L. nr.37/1996 pentru ratificarea Acordului comercial și de cooperare economica dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Liban, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 1994
  L. nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Australiei privind comertul și cooperarea economica, incheiat la Bucuresti la 8 noiembrie 1995
  L. nr.54/1997 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucuresti la 31-05-1996
  L. nr.60/1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economica, stiintifica și tehnica dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Tunisia, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995
  L. nr.90/1997 pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit aderarea Romaniei la Acordul central european de comert liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucuresti la 12 aprilie 1997
totodata, încetează valabilitatea:
L. nr.173/1998 pentru acceptarea Protocolului adițional nr.6 la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Varșovia la 19 decembrie 1997
O.U.G. nr.70/1998 privind ratificarea Protocolului adițional nr.7 la Acordul central european de comerț liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum și pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol
L. nr.65/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/1998 privind ratificarea Protocolului adițional nr.7 la Acordul central european de comerț liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum și pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol
O.U.G. nr.204/1999 privind ratificarea Protocolului adițional nr.8 la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999
L. nr.185/2000 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/1999 privind ratificarea Protocolului adițional nr.8 la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999
O.U.G. nr.267/2000 privind ratificarea Protocolului adițional nr.9, semnat la Varșovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992
L. nr.33/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.267/2000 privind ratificarea Protocolului adițional nr.9, semnat la Varșovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992
O.U.G. nr.183/2001 pentru ratificarea Protocolului adițional nr. 11, semnat la București la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992
L. nr.115/2002 pentru ratificarea Protocolului adițional nr. 10, semnat la București la 16 noiembrie 2001, la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992
L. nr.143/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2001 pentru ratificarea Protocolului adițional nr. 11, semnat la București la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992
O.U.G. nr.1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croația la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, și a Protocolului adițional nr. 12 la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002
L. nr.123/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croația la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, și a Protocolului adițional nr. 12 la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002
L. nr.508/2003 pentru ratificarea Protocolului adițional nr. 13 și a Protocolului adițional nr. 14, semnate la Bled la 4 iulie 2003, la Acordul Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992
L. nr.509/2003 pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bled la 4 iulie 2003
  L. nr.99/1997 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucuresti la 18 septembrie 1996
  L. nr.100/1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economica, comerciala și tehnica dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Statului Qatar, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996
  L. nr.101/1997 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Zimbabwe, semnat la Bucuresti la 11 iunie 1996
  L. nr.124/1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economica și tehnica dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucuresti la 18 septembrie 1996
  L. nr.104/1998 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Columbia, semnat la București la 31 iulie 1997
  L. nr.114/1998 pentru ratificarea Acordului comercial și de cooperare economică dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Venezuela, semnat la București la 4 iulie 1996
  L. nr.170/1998 privind ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Thailandei, semnat la Bangkok la 29 aprilie 1997
  L. nr.201/1998 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, științifică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la București la 20 ianuarie 1998
  L. nr.176/1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998
  L. nr.271/2001 pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel, semnat la București la 30 ianuarie 2001
totodata, încetează valabilitatea:
L. nr.278/2005 pentru acceptarea Deciziei nr. 1 a Comitetului mixt România - Statul Israel din 21 februarie 2005 de amendare a Protocolului 3 privind definirea noțiunii de produse originare și metode de cooperare administrativă, din Acordul de Comerț Liber dintre România și Statul Israel, semnat la București la 30 ianuarie 2001
  L. nr.673/2001 pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la București la 19 octombrie 2000
  L. nr.176/2003 pentru ratificarea Acordului general dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investițional, tehnico-științific, cultural, sportiv și de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.294/2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a unor tratate internaționale în domeniul comerțului și cooperării economice


Sâmbătă, 25 ianuarie 2020, 03:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.