LEGE nr.74 din 6 iulie 1995
privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
Fisa actului

Descriptori:

Absolvenți
ai facultăților de medicină, stomatologie și farmacie
activitate de stagiatură
O.U.G. nr.58/2001
L. nr.74/1995

Asigurări sociale de sănătate
asistență medicală, modalități de plată pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice, contract-cadru
L. nr.74/1995
H.G. nr.1.245/2001
L. nr.145/1997

asistență medicală primară, modalități de plată, contract-cadru
L. nr.74/1995
H.G. nr.1.244/2001
L. nr.145/1997

Asistență medicală
asigurări sociale de sănătate, modalități de plată pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
L. nr.74/1995
H.G. nr.1.245/2001
L. nr.145/1997

primară, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, contract-cadru
L. nr.74/1995
H.G. nr.1.244/2001
L. nr.145/1997

și stomatologică
în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pe anul 2001, contract-cadru
L. nr.145/1997
L. nr.74/1995
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
H.G. nr.165/2001
vezi:  Asigurări sociale de sănătate

Colegiul Medicilor din România
înființare, organizare și funcționare
L. nr.74/1995
H.G. nr.22/2001

medici, profesiune liberală, exercitare, condiții
L. nr.74/1995
O.G. nr.124/1998

Contracte-cadru
condiții acordare asistență medicală în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate
asistență medicală ambulatorie
L. nr.74/1995
L. nr.145/1997
H.G. nr.1.245/2001

asistență medicală primară
L. nr.74/1995
L. nr.145/1997
H.G. nr.1.244/2001

Medic
activitate, exercitarea profesiunii, statut
L. nr.74/1995
O.G. nr.124/1998
O. nr.392/1993   (M.S.)
O. nr.418/2001   (M.S.F.)

asistență medicală, asigurări sociale de sănătate, modalități de plată pentru specialități clinice, paraclinice și stomatologice
L. nr.74/1995
L. nr.145/1997
H.G. nr.1.245/2001

vârstă de pensionare, condiții
L. nr.74/1995
vezi:  Muncă

Medic de familie
modalități de plată în asistența primară pentru asigurații înscriși pe listele proprii
L. nr.74/1995
L. nr.145/1997
H.G. nr.1.244/2001

Muncă
angajare, transferare și detașare medici, farmaciști, biologi, biochimiști și chimiști și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare, condiții
L. nr.30/1990
L. nr.74/1995
L. nr.81/1997
O.U.G. nr.128/2000
H.G. nr.524/1991
H.G. nr.281/1993
O. nr.698/2001   (M.S.F.)

Personal de specialitate
cu studii superioare din unități sanitare publice, angajare, transferare, detașare, metodologie
L. nr.30/1990
L. nr.74/1995
L. nr.81/1997
O.U.G. nr.128/2000
H.G. nr.524/1991
H.G. nr.281/1993
O. nr.698/2001   (M.S.F.)

Unități sanitare publice
concurs, angajare, transferare și detașare medici, farmaciști, biologi, biochimiști și chimiști și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare, condiții
L. nr.30/1990
L. nr.74/1995
L. nr.81/1997
O.U.G. nr.128/2000
H.G. nr.524/1991
H.G. nr.281/1993
O. nr.698/2001   (M.S.F.)


Joi, 27 februarie 2020, 08:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.