LEGE nr.36 din 12 mai 1995
Legea notarilor publici și a activității notariale
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  H.G. nr.736/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.83/2005)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
  L. nr.589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale
  O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
  O. nr.46/C/2011 al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
  O. nr.120/C/2011 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției


Marți, 07 aprilie 2020, 08:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.