LEGE nr.36 din 12 mai 1995
Legea notarilor publici și a activității notariale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.2.503/C/2002 al ministrului justiției privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 (abrogat prin O. nr.2.333/C/2013)
  O. nr.1.117/C/2003 al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari și a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public (abrogat prin O. nr.2.199/C/2006)
art. 16 lit. g
  O. nr.1.842/C/2010 al ministrului justiției privind actualizarea numărului locurilor vacante destinate examenului de notar public pentru notarii stagiari și soluționării cererilor de schimbare a sediilor birourilor notariale în anul 2010
art. 15 alin. (2)
  O. nr.2.924/C/2010 al ministrului justiției pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 943/C/2005 (abrogat prin O. nr.46/C/2011)
art. 28 alin. (2) lit. c)
  O. nr.46/C/2011 al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
art. 28 alin. 2 lit. c)


Duminică, 05 aprilie 2020, 20:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.