LEGE nr.36 din 12 mai 1995
Legea notarilor publici și a activității notariale
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.44/1995 cu privire la constitutionalitatea art. 16 lit. b) și g) din Legea notarilor publici și a activitatii notariale
  D.C.C. nr.84/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 66 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
  D.C.C. nr.339/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.66 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.2/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 66 și 67 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 66 și 67
  D.C.C. nr.32/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. 1 teza întâi din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare
art. 88 alin. 1 teza întâi
  D.C.C. nr.233/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (1) teza întâi și ale art. 57 alin. (1) și (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. 26 alin. 1 și 2 și ale art. 27 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare
art. 26 alin. 1 și 2 și ale art. 27
  D.C.C. nr.85/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1201, art. 1303 și art. 1714 din Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180-184, art. 322 pct. 4, art. 376, art. 4042 din Codul de procedură civilă, art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, art. 66 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 și art. 215 din Codul penal
  D.C.C. nr.22/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. 1 și 2, art. 16 lit. g) și art. 26 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 15 alin. 1 și 2, art. 16 lit. g) și art. 26
  D.C.C. nr.461/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 53
  D.C.C. nr.1.040/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3711 alin. 1, art. 3717 alin. 3 și art. 372 din Codul de procedură civilă și art. 66 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 66
  D.C.C. nr.650/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 și art. 41 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
art. 40 și art. 41
  D.C.C. nr.809/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. 1 din Legea notarilor și a activității notariale nr. 36/1995
art. 88 alin. 1
  D.C.C. nr.1.081/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 și ale art. 41 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 40 și ale art. 41
  D.C.C. nr.191/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 16 lit. a)
  D.C.C. nr.329/2009 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 88
  D.C.C. nr.473/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 53
  D.C.C. nr.747/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 88
  D.C.C. nr.1.529/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 373 și art. 3741 din Codul de procedură civilă și ale art. 66 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
art. 66
  D.C.C. nr.396/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 88 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 88
  D.C.C. nr.1.446/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 88 și art. 100 alin. 1 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 88 și art. 100 alin. 1
  D.C.C. nr.1.607/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 66 teza întâi din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 și ale art. 269 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 66 teza întâi
  D.C.C. nr.380/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 372 și art. 374 1 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 66 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
- art. 66
  D.C.C. nr.629/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 alin. 1 lit. f) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
- art. 23 alin. 1 lit. f)
  D.C.C. nr.1.081/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 alin. 2 coroborate cu art. 23 alin. 1 lit. f) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
- art. 23 alin. 1 lit. f) și alin. 2
  D.C.C. nr.1.108/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 40 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 40
  D.C.C. nr.326/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 și art. 84 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 54 și art. 84
  D.C.C. nr.680/2016 DECIZIA nr. 680 din 17 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (1) lit. f) și alin. (4) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 40 alin. (1) lit. f) și alin. (4)
  D.C.C. nr.678/2016 DECIZIA nr. 678 din 17 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 11
  D.C.C. nr.7/2018 DECIZIA nr. 7 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 și art. 68 lit. e) din Legea notarilor publici si a activitătii notariaIe nr. 36/1995
art. 42 și art. 68 lit. e)
  D.C.C. nr.173/2018 DECIZIA nr. 173 din 29 martie 2018 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 144 alin. (3) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995
- art. 144 alin. (3)
  D.C.C. nr.591/2019 DECIZIA nr. 591 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (1), (2) și (3) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, în forma anterioara modificării operate prin Legea nr. 206/2016, precum și a dispozițiilor art. 63 alin. (1) și (4) din Legea notarilor publici si a activității notariale nr. 36/1995, în forma republicata ca urmare a modificării operate prin Legea nr. 206/2016
- art. 62 alin. (2), în forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016, (respinge ca neîntemeiată)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.591/2019 DECIZIA nr. 591 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (1), (2) și (3) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, în forma anterioara modificării operate prin Legea nr. 206/2016, precum și a dispozițiilor art. 63 alin. (1) și (4) din Legea notarilor publici si a activității notariale nr. 36/1995, în forma republicata ca urmare a modificării operate prin Legea nr. 206/2016
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 63 alin. (1) și (4), în forma republicată ca urmare a modificării operate prin Legea nr. 206/2016 (termenul se împlineste la 12 martie 2020), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie; - art. 62 alin. (1) și (3), în forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016;


Marți, 07 aprilie 2020, 08:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.