HOTĂRÂRE nr.780 din 14 iunie 2006
privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.780 din 14 iunie 2006
Emitent: Guvern
În vigoare: intră în vigoare la data publicării, cu excepția art. 18, art. 24 alin. (5) și (7) și a art. 25, 26, 27 și 28, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană
Publicare: M.Of. nr. 554/27 iun. 2006 text
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.133/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
- modifică art. 3 lit. l), art. 6 alin. (1) lit. b) și d), art. 8 lit. c), art. 18 alin. (5), art. 21, art. 22 alin. (1) și (2), art. 28 alin. (2), (3) și (4), art. 29; introduce alin. (4) la art. 6, alin. (4) la art. 9, la data de 20 mar. 2010 art. 141 și art. 281; abrogă art. 31
  H.G. nr.399/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
- modifică art. 2, art. 3 lit. c), art. 4, art. 8 lit. e), art. 9 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (2)-(5), art. 21, art. 22 alin. (1) și (2), art. 26 alin. (3) lit. b), art. 26 alin. (4), art. 28 alin. (2)-(4) la data de 10 mai 2010, art. 281 alin. (1) lit. e) și alin. (2) la data de 10 mai 2010, art. 30; introduce art. 21, lit. o)-v) la art. 3, alin. (5) și (6) la art. 9, art. 101, art. 121, art. 122, art. 123, art. 142, art. 143, alin. (3)-(15) la art. 15, alin. (4) la art. 16, alin. (6) la art. 18, alin. (2) la art. 19, alin. (2) la art. 20, alin. (5)-(10) la art. 28 la data de 10 mai 2010, lit. f) la art. 281 alin. (1) la data de 10 mai 2010, art. 301, art. 302; înlocuiește anexele nr. 1, 4 și 5
  H.G. nr.1.300/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
- modifică art. 18 alin. (6), art. 28 alin. (1), (2) și (4), art. 281 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 4, alin. (3) la art. 281; abrogă art. 28 alin. (3)
  O.U.G. nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
- abrogă art. 123 alin. (3)
  H.G. nr.204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
- modifică art. 1, art. 3 lit. d), f), l) și ț), art. 4, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. b) și d), art. 7, art. 8 lit. c) și e), art. 9 alin. (1), (2), (5) și (6), art. 10, art. 142 alin. (7), art. 15 alin. (2) - (4), art. 16, art. 20, art. 21 alin. (1)- (5), (9), (12) și (14), art. 22, art. 24 alin. (1), (2), (4), (5), (7) și (8), art. 25 alin. (1) și (2), art. 28 alin. (1), art. 281 alin. (1), art. 281 alin. (2), art. 29,mențiunea privind transpunerea normelor comunitare, anexa nr. 5; introduce lit. x) și y) la art. 3, alin. (4) - (7) la art. 101, art. 144, art. 151, art. 152, alin. (7) la art. 17, alin. (7) la art. 18, alin. (31) la art. 21; abrogă art. 8 lit. d), art. 11, art. 12, art. 123 alin. (2) și (4), art. 13, art. 14, art. 18 alin. (6), art. 19 alin. (1), art. 26, art. 27, anexa nr. 3; sintagma "Agenția Națională pentru Protecția Mediului" se înlocuiește cu "autoritatea publică centrală pentru protecția mediului"
dispune republicarea
  H.G. nr.578/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum și a unor dispoziții din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
- modifică art. 3 lit. u), art. 15 alin. (5) partea introductivă, art. 16 alin. (1) și (7), art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (3) și (6), art. 281 alin. (1) lit. d), anexa nr. 4; introduce alin. (8) la art. 101, alin. (9) la art. 16, alin. (32) la art. 21, alin. (15) la art.21
  H.G. nr.971/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
- modifică art. 2, art. 3 lit. c), g) și l), art. 4, art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (1) partea introductivă, art. 7 alin. (1), art. 8 lit. c), art. 9 alin. (1) - (5), art. 101 alin. (4), (5) și (8), art. 142 alin. (2), art. 15 alin. (1), (2) și (4), art. 16 alin. (1) și (9), art. 18 alin. (5), art. 19, art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (3), (31), (4), (7) și (9) - (13), art. 22 alin. (1) și (2), art. 24 alin. (1), (2) și (4) - (7), art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (2), (5), alin. (6) lit. b) și alin. (7) - (9), art. 281 alin. (2), art. 30; introduce lit. z) la art. 3, alin. (7) la art. 9, alin. (9) la art. 101, art. 153, alin. (8) și (9) la art. 18, lit. g) la art. 281 alin. (1); abrogă art. 152 alin. (4)
dispune republicarea
  H.G. nr.393/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum și pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvemului’nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
- modifică art. 2, art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (2), art. 10, art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 21 alin. (9), art. 281 alin. (1) lit. a) și d); introduce lit. f1) la art. 3, alin. (3) și (4) la art. 5, alin. (10) - (12) la art. 101, alin. (3) la art. 144, alin. (3) - (5) la art. 151, art. 152, art. 154 și 155, alin. (33) și (34) la art. 21; abrogă art. 3 lit. t), art. 16 alin. (2)-(4), art. 20 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (3)


Duminică, 11 aprilie 2021, 10:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.