ORDONANȚĂ nr.3 din 12 ianuarie 2006
privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.3 din 12 ianuarie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.323/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 222/2006
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la 3 zile de la publicare
Index:Salarizare, remunerare, indemnizație: - creșteri salariale în anul 2006 pentru personalul din: sectorul bugetar
Publicare: M.Of. nr. 59/23 ian. 2006
Temei legal:
  L. nr.404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art. 1 pct. X poz. 6 și 7
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
- majorează, începând cu 1 feb. 2006 cu 5% și începând cu 1 sept. 2006 cu 6%, limita minimă și limita maximă a salariilor de bază
  O.U.G. nr.4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
- modifică anexele nr. 1.A.b), 1.B.b) și 2.b)
  O.U.G. nr.9/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
- suspendă, pentru anul 2006, aplicarea prevederilor art. 41
  O.U.G. nr.108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală
- modifică în mod corespunzător
Trimitere la: H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihna și alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitatile bugetare
  L. nr.383/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
  L. nr.299/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
  L. nr.112/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  O.U.G. nr.108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală
  L. nr.331/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală
  L. nr.379/2005 LEGEA bugetului de stat pe anul 2006
  L. nr.380/2005 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.323/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- modifică art.9 alin.(1), anexa nr.I, anexa nr.IV/2a, anexa nr.V/2a, anexa nr.Ib, anexa nr.IV/2b, anexa nr.V/2b
Încetare aplicabilitate: L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice


Luni, 24 ianuarie 2022, 10:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.