ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.196 din 22 decembrie 2005
privind Fondul pentru mediu
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.450/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare
  O. nr.1.477/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia (abrogat prin O. nr.591/2017)
  H.G. nr.1.037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (abrogat prin O.U.G. nr.5/2015)
  O.U.G. nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
  H.G. nr.185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu
  O. nr.1.032/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
  H.G. nr.247/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
  O. nr.1.274/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire


Vineri, 07 august 2020, 04:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.