ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.196 din 22 decembrie 2005
privind Fondul pentru mediu
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.795/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 "Lista programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2010" la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, precum și a Listei programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2010
art. 21
  H.G. nr.796/2010 pentru aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase
  Decizie nr.204/2010 pentru numirea doamnei Lorincz Csilla în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administrației Fondului pentru Mediu
  O. nr.1.181/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului
art. 13 alin. (1) lit. h)
  O. nr.1.223/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 950/2010 (abrogat prin O. nr.1.817/2016)
art. 13 alin. (1) lit. q)
  H.G. nr.941/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 "Lista programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2010" la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, precum și a Listei programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2010
art. 21
  H.G. nr.942/2010 pentru aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivului din domeniul public al statului
art. 13 alin. (1) lit. p) și alin. (5)
  O. nr.1.450/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare
art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (4)
  O. nr.1.477/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia (abrogat prin O. nr.591/2017)
art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (4)
  H.G. nr.1.034/2010 pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier
art. 13 alin. (1) lit. o)
  O. nr.1.741/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult (abrogat prin O. nr.1.818/2016)
art. 13 alin. (1) lit. q), alin. (4)
  O. nr.1.775/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calității aerului
  H.G. nr.1.271/2010 pentru aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente unor obiective din domeniul public al statului, precum și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, precum și a Listei programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2010
  O. nr.11/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind situația contractelor încheiate și/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate și ambalaje de desfacere" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia
art. 10 alin. (42)
  O. nr.88/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanțelor la Fondul pentru mediu (abrogat prin O. nr.592/2017)
art. 12
  O. nr.772/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
art. 13 alin. (4)
  H.G. nr.109/2011 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului "Colectarea și prelucrarea datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană și creării infrastructurii informaționale de mediu", desfășurat în perioada 2011-2013
art. 13 alin. (1) lit. m) și alin. (5)
  H.G. nr.117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, precum și a Listei programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2011
  H.G. nr.185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu
art. 13 alin. (1) lit. a), m) și v), alin. (3) și (5)
  O. nr.1.004/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Decizie de impunere privind aplicarea penalității prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră"
art. 11 alin. (4)
  O. nr.1.032/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
art. 17
  O. nr.1.274/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire
art. 13 alin. (1) lit. q), art. 13 alin. (4)
  O. nr.1.441/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind stabilirea metodologiei de constituire și gestionare a garanției financiare pentru producătorii de echipamente electrice și electronice
art. 91
  H.G. nr.539/2011 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protecției mediului și apelor privind sarcini derivate din acorduri internaționale și directive europene și studii de cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice
art. 13 alin. (1) lit. m) și alin. (5)
  H.G. nr.567/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, precum și a Listei programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2011
  O. nr.981/2012 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (abrogat prin O. nr.1.239/2013)
art. 13 alin. (1) lit. s)
  H.G. nr.136/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Fondului pentru mediu, al Administrației Fondului pentru Mediu, precum și a Listei proiectelor și programelor pentru protecția mediului finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2012


Sâmbătă, 15 august 2020, 07:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.