ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.196 din 22 decembrie 2005
privind Fondul pentru mediu
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.478/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
  D.C.C. nr.355/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, astfel cum acestea au fost introduse prin articolul unic pct. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- art. 9 alin. (1) lit. q)
  D.C.C. nr.77/2017 DECIZIA nr. 77 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
art. 9 alin. (1) lit. d) și q)
  D.C.C. nr.268/2017 DECIZIA nr. 268 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
art. 9 alin. (1) lit. v)
  D.C.C. nr.485/2017 DECIZIA nr. 485 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu si ale acestui act normativ în ansamblul său, precum șî cea a prevederilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 196/2005
- art. 9 alin.(1) lit. v)
  D.C.C. nr.850/2018 DECIZIA nr. 850 din 13 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) și art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- art. 9 alin. (1) lit. a) si art. 11 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată).


Sâmbătă, 15 august 2020, 08:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.