ORDIN nr.1.224/722 din 2005
al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare și valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.224 din 29 noiembrie 2005
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Numar/data: Ordin nr.722 din 15 decembrie 2005
Emitent: Ministerul Economiei și Comerțului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1178/27 dec. 2005 text
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.985/2007 al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului economiei și comerțului nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare și valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz (abrogat prin L. nr.212/2015)
  O. nr.824/2014 al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului economiei pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deșeurilor
Abrogat: L. nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz


Duminică, 11 aprilie 2021, 10:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.