LEGE nr.279 din 5 octombrie 2005
privind ucenicia la locul de muncă
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.279 din 5 octombrie 2005
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 169/2005
Consultati:
forma trimisa la promulgare
În vigoare: intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 907/11 oct. 2005 text
Republicare: M.Of. nr. 522/25 iul. 2011
  M.Of. nr. 498/7 aug. 2013
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.981/2005 pentru promulgarea Legii privind ucenicia la locul de muncă
Modificată: O.U.G. nr.126/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
- modifică art. 17 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 13; abrogă art. 20
  L. nr.106/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
- modifică art. 3, art. 4 alin. (2) și (4), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 10, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 21, art. 24, art. 26, art. 28; introduce alin. (31) la art. 4, art. 161; abrogă art. 7 alin. (7) și (8), cap. IV cu art. 11-13, art. 23 alin. (2)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 522/25 iul. 2011
Modificată: L. nr.179/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
- modifică art. 1, art. 3, art. 4 alin. (5), art. 4 alin. (6), art. 5 alin. (1), art. 5 alin. (5), art. 7 alin. (1), (3) și (6), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 13, art. 15, art. 16, art. 18, art. 21, art. 23; introduce art. 11 - 13, alin. (51) și (52) la art. 4; abrogă art. 2, art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (2), art. 14, art. 17; înlocuiește sintagma "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale" cu "Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice", iar sintagma "contract de ucenicie la locul de muncă" se înlocuiește cu sintagma "contract de ucenicie"
Republicare: M.Of. nr. 498/7 aug. 2013
Modificată: L. nr.164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
- modifică art. 9 alin. (1) lit. a)-c), art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. c) și art. 16 alin. (2); abrogă art. 16 alin. (1) lit. d); sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Muncii și Justiției Sociale”.
  O.U.G. nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă
- modifică art. 16 alin. (2)
  O.U.G. nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 7 alin. (1) lit. d), art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (1) si art. 17
  L. nr.93/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 96/2018 si modifică art. 17 lit. d); introduce art. 71


Duminică, 18 aprilie 2021, 17:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.