ORDIN nr.770 din 24 august 2005
al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la foc și a celor de distrugere a muniției neexplodate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.770 din 24 august 2005
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 802/5 sep. 2005
Temei legal:
  H.G. nr.1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
art. 3 alin. (1) și art. 11 lit. k) din Regulament
Functie activa:
Abrogă: O. nr.529/2003 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la foc, de testări și experimentări în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.311/2007 al ministrului internelor și reformei administrative privind modificarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la foc și a celor de distrugere a muniției neexplodate, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 770/2005 (abrogat prin O. nr.3/2017)
Abrogat: O. nr.3/2017 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc


Vineri, 04 decembrie 2020, 01:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.