HOTĂRÂRE nr.950 din 18 august 2005
privind transmiterea unui sector al drumului forestier "Stejăreni" și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al comunei Daneș și în administrarea Consiliului Local al Comunei Daneș, județul Mureș

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.950 din 18 august 2005
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 786/30 aug. 2005
Temei legal:
  O.G. nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național (abrogata prin L. nr.46/2008)
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia


Duminică, 07 martie 2021, 10:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.